Broušení na kulato měkkých a kalených materiálů.
Broušením docílíme přesných rozměrů, broušeného povrchu a souběžnosti hřídele.
Broušení se provádí mezi hroty a upnutím do univerzálního sklíčidla. Tím se brousí venkovní i vnitřní průměr.